• CÔNG TRÌNH THAM KHẢO

CÔNG TRÌNH THAM KHẢO

ĐẦU HIỂN THỊ D2008FA KELI – Có độ chính xác và tin cậy – Tốc độ truyền: 19200bps – Đầu cân D2008FA có cổng giao tiếp: RS232 , RS485…

Call Now