Đầu cân KINGBIRD-METTLER-USA

Loadcell QSA 20,30,40 Tấn ( Cảm biến lực cân ô tô dạng cầu bi)

098.8112.348 - 096.9112.348

  • CÔNG TRÌNH THAM KHẢO

CÔNG TRÌNH THAM KHẢO

Loadcell QSA 20,30,40 Tấn ( Cảm biến lực cân ô tô dạng cầu bi)

Call Now