Cân sàn điện tử 3 tấn

Tải trọng 500 kg, độ phân giải: 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 Kg
Linh kiện nhập khẩu+ bàn cân được sản xuất trực tiếp + lợi nhuận hợp lý = sản phẩm GIÁ RẺ

098.8112.348 - 096.9112.348

  • CÔNG TRÌNH THAM KHẢO

CÔNG TRÌNH THAM KHẢO

Tải trọng 3000 kg, độ phân giải: 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 Kg
Linh kiện nhập khẩu+ bàn cân được sản xuất trực tiếp + lợi nhuận hợp lý = sản phẩm GIÁ RẺ

Call Now